Znów podzielimy pieniądze

Znów podzielimy pieniądze

0
PODZIEL SIĘ

Już po raz czwarty warszawiacy zdecydują o podziale pieniędzy z miejskiego budżetu. W tym roku jest to ponad 61 mln zł. Ruszyło już zgłaszanie projektów do budżetu partycypacyjnego w stolicy.

Każdy projekt musi spełniać kilka warunków:

■ musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku (w 2018 r.),

■ z efektu realizacji projektu powinni móc korzystać wszyscy mieszkańcy Warszawy,

■ powinien być zlokalizowany na ogólnodostępnym terenie należącym do miasta,

■ projekt musi mieścić się w zadaniach własnych m.st. Warszawy, przypisanych do realizacji dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy,

■ nie może być projektem częściowym – powinien zakładać realizację zadania w takim zakresie, aby oddanie efektu jego realizacji do użytkowania nie wymagało przeprowadzenia dodatkowych prac w kolejnych latach (np. nie będą realizowane projekty zakładające wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej czy tylko jednej z wielu części większego zadania; w przypadku projektów inwestycyjnych musi być możliwe dokonanie wszelkich niezbędnych odbiorów w roku 2018),

■ całkowity koszt realizacji projektu musi mieścić się w puli dostępnej na poziomie ogólnodzielnicowym lub w danym obszarze.

W trakcie składania projektów mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie urzędników. Odbędą się konsultacje, dyżury telefoniczne i maratony pisania projektów. Wydano materiały informacyjne dla autorów i wszystkich zainteresowanych procesem. Dokładne informacje można znaleźć na stronie: www.twojbudzet.um.warszawa.pl.

Zgłoszone projekty będą analizowane pod kątem ogólnodostępności dla ogółu mieszkańców. Projekty miękkie uznaje się za ogólnodostępne, gdy może z nich skorzystać bezpłatnie każdy mieszkaniec Warszawy, do którego kierowany jest projekt. Projekty infrastrukturalne lub mające na celu doposażenie danej placówki, zakupienie książek, sprzętów czy mebli uznaje się za ogólnodostępne, jeżeli każdy mieszkaniec m.st. Warszawy może z nich skorzystać bezpłatnie, a przedmiot, którego dotyczy projekt, jest udostępniony przez cały czas jego eksploatacji co najmniej 30 godzin w tygodniu w godz. 8–22.

Białołęka podzielona jest na trzy obszary. Pierwszy z nich to Nowodwory, Tarchomin i Piekiełko, drugi – Choszczówka, Dąbrówka Szlachecka, Białołęka Dworska, Henryków i Szamocin, zaś w skład trzeciego wchodzą: Kobiałka, Augustów, Brzeziny, Grodzisk, Lewandów, Annopol i Żerań. W każdym z nich do rozdysponowania jest milion złotych. Kolejny milion może być przeznaczony na projekty ogólnodzielnicowe. Koszt jednego projektu o charakterze lokalnym nie może przekroczyć 500 tys. zł. W naszej dzielnicy można zgłaszać projekty zlokalizowane na terenach niebędących własnością m.st. Warszawy lub stanowiących własność miasta, ale obciążoną na rzecz osób trzecich, o ile nie są to grunty produkcji rolniczej lub leśnej.

Aktualnie z pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego zrealizowanych zostało 316 projektów (94 proc.) spośród 336 wybranych do realizacji. W drugiej edycji zostało zrealizowanych już 67 proc. projektów (434 z 644 wybranych do realizacji). Od roku 2014 warszawiacy zdecydowali o podziale ponad 136 mln zł, wybierając do realizacji 1750 projektów. W tym roku, w czwartej edycji budżetu partycypacyjnego, do podziału jest ponad 61 mln zł.

– Za nami już trzy edycje budżetu partycypacyjnego, w których warszawiacy zdecydowali o podziale ponad 136 mln zł. Miasto zrealizowało setki pomysłów mieszkańców. Powstają nowe place zabaw dla dzieci, siłownie plenerowe i miejsca do ćwiczeń na świeżym powietrzu. W przestrzeni miejskiej pojawiają się nowe ławki do odpoczynku, chodniki, bezpieczniejsze przejścia dla pieszych, nasadzenia zieleni. Organizowane są potańcówki, kina plenerowe, a także zajęcia w domach kultury – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ