Zbudują trasę na Zieloną Białołękę

Zbudują trasę na Zieloną Białołękę

0
PODZIEL SIĘ

Problemy komunikacyjne mieszkańców Zielonej Białołęki wkrótce w dużej części zostaną rozwiązane – zapowiada urząd miasta. Niebawem rozpocząć się mają prace nad przygotowaniem koncepcji tramwaju na tzw. Zieloną Białołękę. Wartość tej inwestycji łącznie z wykupami gruntów jest szacowana na 300 mln zł.

Powstać ma trasa tramwajowa skręcająca z ul. św. Wincentego w ul. Matki Teresy z Kalkuty i łącząca się z siecią na skrzyżowaniu z ul. Rembielińską. Następnie zostanie poprowadzona wzdłuż ul. Głębockiej, a potem Trasą Olszynki Grochowskiej dotrze do projektowanej Trasy Mostu Północnego i do pętli w okolicach ul. Ostródzkiej.

W przyszłym roku jest planowane rozpoczęcie prac nad koncepcją, a otwarcie – w 2022 r.

– Na obecną chwilę mówienie o szczegółowych przebiegach jest przedwczesne. Wkrótce rozpoczniemy prace obejmujące zebranie niezbędnych danych, w tym wykonanie pomiarów ruchu drogowego, inwentaryzacji zagospodarowania terenu. Mając również świadomość tego, że temat jest przedmiotem zainteresowania mieszkańców, będziemy prowadzić równolegle diagnozę społeczną – zapowiada rzecznik Tramwajów Warszawskich Michał Powałka.

Ratusz analizuje trzy warianty przewidujące przejście linii tramwajowej przez Trasę Toruńską po wschodniej stronie wiaduktu w ciągu ul. Głębockiej: w tunelu pod Trasą Toruńską, a następnie w pasie dzielącym Trasy Olszynki Grochowskiej, na wiadukcie nad Trasą Toruńską, następnie w pasie dzielącym Trasy Olszynki Grochowskiej oraz na wiadukcie nad Trasą Toruńską, a następnie po zachodniek stronie Trasy Olszynki Grochowskiej. Węzeł przesiadkowy, w tym pętlę autobusową i parking P+R, zaplanowano po północnej stronie Trasy Toruńskiej z dodatkowym parkingiem po stronie południowej.

– Mając na uwadze zarówno dotychczas wykonane analizy, jak i ocenę stanu zagospodarowania terenów Lewandowa, os. Derby i Brzezin (w tym obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, przyjęte jeszcze przez gminę Warszawa-Białołęka), na terenie Białołęki jedynym korytarzem umożliwiającym przeprowadzenie trasy tramwajowej jest rezerwa pod Trasę Olszynki Grochowskiej – tłumaczy Michał Powałka. – Na Targówku w pierwszej kolejności będziemy rozważać ciąg Głębocka – św. Wincentego. Taki przebieg jest wpisany w obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i będzie stanowił dla nas punkt wyjścia. Z punktu widzenia efektów komunikacyjnych istotne jest zapewnienie możliwie najszybszego połączenia ze stacją metra Ratusz-Targówek (ul. Kondratowicza) – dodaje.

W celu poprawienia komunikacji na „zielonej Białołęce” Ratusz planuje także zadania priorytetowe, czyli m.in. przedłużenie ul. Skarbka z Gór do ronda Jesiennych Liści czy połączenie ulic Białostockiej i Annopol dla usprawnienia dojazdu do linii tramwajowej w ul. Annopol.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ