Co zmieni się w komunikacji miejskiej na Białołęce?

Co zmieni się w komunikacji miejskiej na Białołęce?

0
PODZIEL SIĘ

Zarząd Transportu Miejskiego podsumował wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmian tras linii komunikacyjnych na Białołęce.

W najbliższych dniach planowane jest oddanie do użytku nowego odcinka trasy tramwajowej od pętli Tarchomin Kościelny do rejonu pętli autobusowej Nowodwory. Tramwaje zatrzymywać się będą przy skrzyżowaniach z ulicami Štefánika i Ordonówny. Dzięki temu możliwy będzie szybki i niezależny od utrudnień w ruchu drogowym dojazd z Nowodworów do węzła przesiadkowego Młociny, w tym do linii metra M1.

Głównym założeniem zmian w komunikacji jest zastąpienie części autobusów kursujących w zachodniej części dzielnicy Białołęka przez tramwaje i wykorzystanie pozyskanych w ten sposób pojazdów do obsługi intensywnie rozbudowujących się osiedli na zielonej Białołęce. Co zmieni się w komunikacji?

Linia 2

Linia tramwajowa 2 zostanie wydłużona do okolic pętli autobusowej Nowodwory. Tam składy zmienią kierunek jazdy. Linia 2 będzie kursować na trasie:

METRO MŁOCINY – Kasprowicza – Zgrupowania AK „Kampinos” – most Skłodowskiej-Curie – Płk. Kuklińskiego – Trakt Nadwiślański – Światowida – NOWODWORY

Częstotliwość kursowania – co 4 minuty w godzinach szczytu, co 6 minut poza szczytem i co 7,5 minuty w dni świąteczne.

Dodatkowo dla pasażerów z Tarchomina uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii 2, realizowane w godzinach szczytu na trasie skróconej:

METRO MŁOCINY – Kasprowicza – Zgrupowania AK „Kampinos” – Płk. Kuklińskiego – Trakt Nadwiślański – Światowida – TARCHOMIN KOŚCIELNY

Częstotliwość kursowania – co 8 minut w godzinach porannego i popołudniowego szczytu.

Dzięki tym dedykowanym pasażerom z Tarchomina kursom, podróżujący będą mieli możliwość wsiadania do mniej zapełnionych tramwajów. Na wspólnym odcinku trasy Tarchomin Kościelny – Metro Młociny składy będą kursować co 2-4 minuty. Włączając w to linię 17, której trasa i częstotliwość kursowania pozostaje bez zmian, tramwaje na odcinku Tarchomin Kościelny – Świderska będą pojawiać się na przystankach w godzinach szczytu co 2 minuty.

Kursy linii 2 do Nowodworów będą obsługiwane przez tabor dwukierunkowy. Tramwaje po drodze do Nowodworów będą dostępne dla pasażerów na nowych przystankach zlokalizowanych przy skrzyżowaniach ul. Światowida z ulicami Štefánika i Ordonówny.

Czas przejazdu tramwajem linii 2 z Nowodworów do stacji metra Młociny będzie wynosił 14 minut niezależnie od pory dnia i utrudnień na drogach m.in. dzięki zastosowaniu priorytetu w sygnalizacji świetlnej.

Zmiany w komunikacji autobusowej:

Linie 101 i E-8

Obie linie będą zastąpione przez kursującą często i sprawnie linię tramwajową 2. Dotychczas obie linie autobusowe poruszały się razem z samochodami po znacznie obciążonych ruchem drogowym ciągach komunikacyjnych i były narażone na opóźnienia. Tym samym realny czas podróży tymi liniami stawał się niekiedy trudny do przewidzenia. Po wydłużeniu linii 2 do Nowodworów ich trasa całkowicie pokrywałaby się z trasą tramwaju.

Autobusy dotychczas kursujące na liniach 101 i E-8 zostaną wykorzystane do poprawy oferty komunikacyjnej w innych rejonach Białołęki, nie posiadających komunikacji szynowej w tym m.in. do obsługi linii 134 na wydłużonej trasie oraz nowo uruchamianej linii 214.

W związku z tym z chwilą wydłużenia trasy linii 2 do Nowodworów linie 101 i E-8 ulegną likwidacji.

Linia 214

W propozycji skierowanej do konsultacji miała być to linia zapewniająca połączenie pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią dzielnicy Białołęka, kursująca z os. Derby przez os. Bródno i Żerań na Tarchomin. Uwzględniając postulaty mieszkańców o skierowanie linii w rejon Grodziska oraz związku z docelowym skierowaniem linii 132 na ul. Głębocką i Sieczną w przyszłości, linia 214 po likwidacji linii 101 i E-8 zostanie uruchomiona na następującej trasie:

TARCHOMIN – Świętosławskiego – Świderska (powrót: Świderska – Ćmielowska – Światowida – Świętosławskiego) – Porajów – Myśliborska – Światowida – Modlińska – Toruńska – Wysockiego – Bazyliańska – Kondratowicza – Łabiszyńska – Toruńska – Ostródzka – Berensona – Oknicka – Lewandów – GRODZISK.

Częstotliwość kursowania – co 30 minut niezależnie od pory dnia i tygodnia.

Zgodnie z postulatami pasażerów nowa linia połączy bezpośrednio dwa oddalone od siebie obszary dzielnicy – Tarchomin i zieloną Białołękę, zapewniając m.in. dojazd mieszkańcom wschodniej części Białołęki do Urzędu Dzielnicy oraz mającej niebawem powstać przy ul. Światowida galerii handlowej. Po drodze, w węźle przesiadkowym Żerań FSO, zapewni przesiadkę do wielu linii autobusowych i tramwajowych dojeżdżających w różne części miasta. Dodatkowo zastąpi linię 134 w lokalnej relacji: wschodnia Białołęka – os. Bródno a także zapewni relację ul. Ostródzka – Kąty Grodziskie – Grodzisk, z której linia 132 zostanie docelowo wycofana. O zachowanie tej ostatniej relacji występowali pasażerowie podczas konsultacji społecznych.

214_542

Linia 314

Propozycja zakładała likwidację tej linii. Z uwagi na niewielką liczbę wniosków pasażerów dotyczących linii 314 przekazanych w czasie konsultacji – z chwilą wprowadzenia planowanej zmiany trasy linii 518 i przejęcia przez nią funkcji bezpośredniego połączenia na ciągu ulic: Odkryta – Nowodworska – Świderska linia 314 zostanie zlikwidowana. Mieszkańcy zarówno północnej jak i południowej części ulicy Odkrytej będą mieli do dyspozycji linię 516 kursującą ze zwiększoną częstotliwością, dowożącą m.in. na przesiadkę do tramwajów (przystanki Tarchomin i Żerań FSO).

Linia 518

Propozycja zakładała skrócenie trasy linii od strony Nowodworów do stacji metra Marymont. Z uwagi na liczne postulaty uczestników konsultacji o utrzymanie bezpośredniego połączenia zachodniej Białołęki ze Śródmieściem (przede wszystkim z Traktem Królewskim) podjęta została decyzja o utrzymaniu tej relacji i skierowaniu linii do placu Trzech Krzyży w celu ominięcia ulicy Świętokrzyskiej, gdzie linia narażona jest na największe opóźnienia.

Na terenie Białołęki, z uwagi na niewielkie zainteresowanie mieszkańców skierowaniem linii przez ul. Strumykową i Štefánika, trasa ulegnie modyfikacji. W związku z tym linia 518 zostanie skierowana na następującą trasę:

NOWODWORY – Światowida – Ordonówny – Odkryta – Nowodworska – Mehoffera – Świderska – Porajów – Myśliborska – Światowida – Modlińska – most Grota-Roweckiego – Trasa AK – Słowackiego – (powrót: Włościańska – Żelazowska) – Mickiewicza – Andersa – Muranowska – Bonifraterska – Miodowa – Krakowskie Przedmieście – Nowy Świat – PLAC TRZECH KRZYŻY.

Z uwagi na brak odpowiedniej liczby taboru pozwalającej na zwiększenie częstotliwości kursowania 518 na tak długiej trasie, konsekwencją utrzymania trasy z Nowodworów do Śródmieścia jest pozostawienie dotychczasowej częstotliwości kursowania tej linii.

Zgodnie z pierwotną propozycją linia 518 na południowym odcinku ulicy Odkrytej a także na ciągu ul. Świderskiej zastąpi kursującą obecnie tylko w godzinach porannego szczytu linię 314.

Do wprowadzenia tych zmian wymagana jest przebudowa skrzyżowań na terenie dzielnicy Białołęka, w celu dostosowania ich do możliwości przejazdu autobusów przegubowych. Trasy linii 314 i 518 pozostaną więc bez zmian do czasu realizacji tych inwestycji. Przewidywany termin wprowadzenia zmian to 1.09.2017.

109_518

Linia 516

Zgodnie z pierwotnym projektem, wraz z wydłużeniem linii tramwajowej do Nowodworów częstotliwość kursowania linii 516 w godzinach porannego szczytu ulegnie zwiększeniu. Trasa natomiast pozostanie bez zmian.

Częstotliwość kursowania linii będzie następująca: co 10 minut w godzinach szczytu, co 15 minut poza szczytem i co 20 minut w święta.

Linia 516 zapewni sprawny dojazd mieszkańcom zachodnich Nowodworów oraz rozbudowujących się osiedli w rejonie południowego odcinka ul. Modlińskiej do linii tramwajowych kursujących ulicą Światowida jak również do węzła przesiadkowego Żerań FSO, gdzie będą mieli możliwość przesiadki do często kursujących w rejon Śródmieścia i Starego Miasta linii tramwajowych. Docelowo linia 516 (wraz z linią 518) na ul. Odkrytej zastąpi kursującą tylko w godzinach porannego szczytu linię 314. Zmiana dotycząca linii 516 zostanie wprowadzona wraz z wydłużeniem linii tramwajowej 2 do Nowodworów.

Linia 511

Propozycja zakładała uruchomienie dodatkowych przystanków na trasie tej linii i przekształcenie jej w linię zwykłą o proponowanym numerze 101, zatrzymującą się na wszystkich przystankach na trasie. Jednak z uwagi na liczne postulaty uczestników konsultacji o utrzymanie charakteru przyspieszonego dla linii 511 podjęta została decyzja o pozostawieniu tej linii bez zmian.

Linia 211

Zgodnie z przedstawionym do konsultacji projektem wraz z wydłużeniem linii tramwajowej do Nowodworów częstotliwość kursowania linii 211 w godzinach szczytu ulegnie zwiększeniu. Trasa natomiast pozostanie bez zmian.

Częstotliwość kursowania: Na pełnej trasie BUKÓW – ŻERAŃ FSO – co 10 minut w godzinach szczytu, co 15 minut poza szczytem i co 20 minut w święta.

Kursy skrócone na trasie DĄBRÓWKA WIŚLANA – ĆWIKLIŃSKIEJ pozostaną bez zmian.

W związku z tym na wspólnym odcinku trasy autobusy linii 211 będą pojawiać się na przystankach co 5 minut w obu szczytach.

Zmiana zostanie wprowadzona wraz z wydłużeniem linii tramwajowej 2 do Nowodworów.

Linie 705 i 735

Propozycja zakładała skrócenie tras tych linii do węzła przesiadkowego Żerań FSO. Jednak z uwagi na liczne postulaty uczestników konsultacji o utrzymanie obecnych tras w tym m.in. mieszkańców gminy Nieporęt, którzy podkreślali jak ważne jest dla nich bezpośrednie połączenie z linią metra, podjęto decyzję o pozostawieniu tras linii 705 i 735 bez zmian. W związku z tym linie te nadal będą dojeżdżać do pętli METRO MARYMONT.

104_705_735

Linia 120

Według propozycji linia 120 w kursach na pełnej trasie: Olesin – Dw. Wschodni (Kijowska) przejeżdżałaby bezpośrednio ulicą Głębocką bez przejazdu ulicami: Oknicką i Lewandów. Na dotychczasowej trasie utrzymane zostałoby funkcjonowanie kursów skróconych: Grodzisk – Dw. Wschodni (Kijowska), funkcjonujących w godzinach szczytu. Jednak w toku konsultacji napłynęło do ZTM wiele postulatów mieszkańców o utrzymanie obecnej trasy podstawowych kursów linii 120. Natomiast z uwagi na to, że większość z nich pochodziła od mieszkańców okolic ulicy Lewandów, docelowo linia zostanie skierowana, tak jak w pierwotnym projekcie, z pominięciem ulicy Głębockiej, a dla m.in. wspomnianej grupy pasażerów uruchomiona zostanie oddzielna linia przyspieszona – całotygodniowa, powstała z przekształcenia obecnej linii E-7.

Trasa kursów podstawowych linii 120:

OLESIN – Kobiałka – Mochtyńska – Zdziarska – Kąty Grodziskie – Berensona – Głębocka – Malborska – Kondratowicza – Św. Wincentego – Gilarska – Samarytanka – Jórskiego – Radzymińska – al. Solidarności – Targowa – Kijowska – DW. WSCHODNI (KIJOWSKA)

Częstotliwość kursowania linii – co 10-20 minut w dzień powszedni i co 20 minut w święto.

Dzięki korekcie przebiegu trasy kursów podstawowych mieszkańcy osiedli położonych w północno-wschodniej części dzielnicy Białołęka zyskają szybszy o 5 minut dojazd w rejon Targówka i dalej na Pragę-Północ do drugiej linii metra.

Ta zmiana nastąpi jednak dopiero po zakończeniu planowanej przebudowy ulicy Głębockiej, której elementem jest budowa nowej pętli autobusowej na ul. Głębockiej pomiędzy ul. Lewandów a ul. Berensona – planowany termin zakończenia inwestycji to II połowa 2018 roku. Do tego czasu zarówno trasa podstawowa jak i częstotliwość kursowania linii 120 pozostanie bez zmian.

Linia 132

Propozycja przedstawiona do konsultacji dotycząca linii 132 zakładała kursowanie tej linii na zmienionej trasie w rejonie zielonej Białołęki co pozwoliłoby na skrócenie czasu podróży do linii metra M1. Dodatkowo linia miała kursować częściej poza szczytem i w dni świąteczne. Podczas konsultacji napłynęło do ZTM wiele próśb od pasażerów korzystających z tej linii na ulicy Ostródzkiej o pozostawienie możliwości dojazdu tą linią w rejon Grodziska. Na podstawie tych uwag modyfikacji ulegnie trasa linii 214, która zapewni to połączenie.

W związku z tym zmiana trasy linii 132 będzie zgodna z przedstawioną do konsultacji propozycją. Szczegółowa trasa:

GRODZISK – Głębocka – Berensona – Oknicka – Lewandów – Głębocka – Toruńska – most Grota-Roweckiego – Trasa AK – Słowackiego – Włościańska – METRO MARYMONT (powrót: Włościańska – Żelazowska)

Częstotliwość kursowania – co 10 minuty w godzinach szczytu, oraz co 20 minut poza szczytem i w dni świąteczne.

Dzięki skierowaniu linii w obu kierunkach ulicą Głębocką czas przejazdu z Grodziska do pierwszej linii metra ulegnie skróceniu o 3 minuty natomiast powrót do osiedla o 5 minut. Linia na ciągu ul. Głębockiej zastąpi linię ekspresową E-9. Na ulicy Ostródzkiej linia zostanie zastąpiona przez wydłużoną do stacji metra Marymont linię 134, a także przez kursującą ulicami Berensona i Ostródzką również do stacji metra Marymont linię ekspresową E-9.

Zmiana trasy linii 132 nastąpi jednak dopiero po zakończeniu planowanej przebudowy ulicy Głębockiej, której elementem jest budowa nowej pętli autobusowej na ul. Głębockiej pomiędzy ul. Lewandów a Berensona – planowany termin zakończenia inwestycji to II połowa 2018 roku. Do tego czasu zarówno trasa podstawowa jak i częstotliwość kursowania linii 132 pozostanie bez zmian.

Docelowo linia 132 kursować będzie ulicą Sieczną pomiędzy ul. Głębocką a ulicą Lewandów, której budowa jest planowana przez Dzielnicę Białołęka w najbliższych latach.

Linia 134

Propozycja wydłużenia trasy linii 134 do pętli Metro Marymont bezpośrednio Trasą Toruńską bez przejazdu przez os. Bródno spotkała się z pozytywnym odbiorem ze strony uczestników konsultacji. W związku z tym linia 134, po pozyskaniu taboru ze zlikwidowanych linii 101 i E-8, zostanie skierowana na trasę:

OLESIN – Kobiałka – Ruskowy Bród – Zdziarska – Ostródzka – Toruńska – most Grota-Roweckiego – Trasa AK – Słowackiego – Włościańska – METRO MARYMONT (powrót: Włościańska – Żelazowska).

Częstotliwość kursowania – co 20 minut w godzinach szczytu, oraz co 30 minut poza szczytem i w dni świąteczne.

Dzięki wydłużeniu linii do pętli Metro Marymont pasażerowie m.in. z osiedli Olesin i Zielona Dolina zyskają bezpośrednie i całotygodniowe połączenie z linią metra M1. Dodatkowo linia będzie kursować częściej w godzinach szczytu, a jej trasa będzie przebiegać bezpośrednio Trasą Toruńską bez przejazdu przez os. Bródno. Natomiast lokalne połączenie z os. Bródno zapewni nowa linia 214. W przyszłości po wdrożeniu zmiany trasy linii 132 (przez ul. Głębocką) linia 134 na ciągu ul. Ostródzkiej pomiędzy ul. Berensona a Trasą Toruńską stanie się podstawową linią dla relacji: ul. Ostródzka – pierwsza linia metra i będzie dodatkowo wspomagana w godzinach szczytu przez linię ekspresową E-9. Wówczas częstotliwość kursowania linii 134 wzrośnie do 15 minut w godzinach szczytu i 20 minut poza szczytem i w dni świąteczne.

Linia 527

Propozycja zakładała skierowanie linii do nowej pętli w rejonie Grodziska oraz dwukierunkowe kursowanie ulicą Skarbka z Gór pomiędzy ul. Berensona a ul. Jesiennych Liści. W toku konsultacji napłynęło do ZTM wiele wniosków od pasażerów z os. Derby o wprowadzenie takiej zmiany. Jednocześnie trafiło do ZTM wiele postulatów przede wszystkim od mieszkańców rejonu ul. Głębockiej o pozostawienie tej linii na obecnej trasie. W związku z tym ZTM planuje skierować linię 527 tak jak w projekcie z pominięciem ulicy Głębockiej, a dla grupy pasażerów z rejonu tej ulicy uruchomić oddzielną linię przyspieszoną – całotygodniową, powstałą z przekształcenia obecnej linii E-7, która kursować będzie na trasie DW. WILEŃSKI – GRODZISK w obu kierunkach przez ul. Głębocką. W zamian za wycofanie linii E-7 z ul. Skarbka z Gór zwiększona zostanie częstotliwość kursowania linii 527 w godzinach szczytu – do 5 minut w porannym i do 7,5 minuty w popołudniowym szczycie. Szczegółowa trasa:

ESPERANTO – Anielewicza – al. Jana Pawła II – al. Solidarności – (powrót: al. Solidarności – Okopowa – Anielewicza) – Radzymińska – Młodzieńcza – św. Wincentego – Głębocka – Jesiennych Liści – Skarbka z Gór – Berensona – Kąty Grodziskie – GRODZISK (nowa pętla)

Częstotliwość kursowania – w porannym szczycie co 5 minut, w popołudniowym szczycie co 7,5 minuty, pomiędzy godzinami szczytu – 15 minut, święto – 20 minut.

Linia 527 stanie się podstawową trasą dla mieszkańców os. Derby łączącą ciąg ul. Skarbka z Gór z pierwszą oraz drugą linią metra oraz Śródmieściem. Dzięki skierowaniu linii nowym odcinkiem ul. Skarbka z Gór do ul. Jesiennych Liści pasażerowie ze wspomnianego osiedla zyskają krótszy czas przejazdu do metra, bez potrzeby okrążania osiedla ulicami: Głębocką i Berensona.

Zmiana trasy linii 527 nastąpi jednak dopiero po zakończeniu planowanej przebudowy ulicy Głębockiej, której elementem jest budowa nowej pętli autobusowej na ul. Głębockiej pomiędzy ul. Lewandów a Berensona – planowany termin zakończenia inwestycji to II połowa 2018 roku. Do tego czasu zarówno trasa podstawowa jak i częstotliwość kursowania linii 527 pozostanie bez zmian.

Linia E-7

Projekt zakładał utrzymanie jednokierunkowego charakteru linii tzn. w godz. porannych wyjazd z osiedla Derby w kierunku drugiej linii metra, a w godzinach popołudniowych powrót.

Jednak z uwagi na liczne postulaty mieszkańców rejonu ul. Głębockiej dotyczące dwukierunkowego skierowania linii tą ulicą lub o pozostawienie linii 527 na obecnej trasie oraz w związku z tym, że większość postulatów o pozostawienie linii 120 na obecnej trasie pochodziła od mieszkańców ulicy Lewandów, dla m.in. wspomnianej grupy pasażerów linia E-7 zostanie przekształcona w linię przyspieszoną kursującą we wszystkie dni tygodnia następującą trasą w obu kierunkach:

GRODZISK – Głębocka – Berensona – Oknicka – Lewandów – Głębocka – Toruńska – al. Piłsudskiego – Radzymińska – al. Solidarności – DW. WILEŃSKI.

Częstotliwość kursowania – w godz. porannego szczytu co 10 minut, w godz. popołudniowego szczytu co 12 minut, poza szczytem i w święto co 20 minut.

Urzędnicy zakładają, że pomiędzy przystankami GRODZISK i GEODEZYJNA autobusy tej linii zatrzymywać się będą na wszystkich napotkanych przystankach. Na pozostałym odcinku trasy zakres obowiązywania przystanków w porównaniu z obecną linią E-7 nie ulegnie zmianie. Na tej zmianie zyskają także pasażerowie korzystający z przystanku GEODEZYJNA, którzy otrzymają całotygodniowe połączenie zarówno z linią metra M2 jak i zieloną Białołęką.

Przekształcenie linii E-7 w linię przyspieszoną-całotygodniową nastąpi jednak dopiero po zakończeniu planowanej przebudowy ulicy Głębockiej, której elementem jest budowa nowej pętli autobusowej na ul. Głębockiej pomiędzy ul. Lewandów a Berensona – planowany termin zakończenia inwestycji to II połowa 2018 roku. Do tego czasu zarówno trasa podstawowa jak i częstotliwość kursowania linii E-7 pozostanie bez zmian.

111_e7

Linia E-9

Projekt zakładał okrężny charakter linii w obu szczytach i skierowanie ul. Ostródzką w zamian za linię 132.

W związku z niewielką liczbą uwag do przedstawionej propozycji docelowo linia E-9 pojedzie trasą zgodną z pierwotną propozycją:

METRO MARYMONT (powrót: Włościańska – Żelazowska) – Trasa AK – most Grota-Roweckiego – Toruńska – Głębocka – Jesiennych Liści – Skarbka z Gór – Berensona – Ostródzka – Toruńska – most Grota-Roweckiego – Trasa AK – Słowackiego – Włościańska – METRO MARYMONT (powrót: Włościańska – Żelazowska)

Częstotliwość kursowania bez zmian.

Skierowanie linii jednokierunkowo ul. Skarbka z Gór i ul. Ostródzką pozwoli na skrócenie czasu przejazdu z os. Derby do stacji metra Marymont o 2 minuty oraz skrócenie czasu przejazdu ze stacji metra Marymont do os. Derby o 5 minut. W ciągu ul. Ostródzkiej linia zastąpi skierowaną na ul. Głębocką linię 132 i będzie miała charakter wspomagający dla linii 134. Pomiędzy przystankami Jesiennych Liści i Ostródzka autobusy linii E-9 zatrzymywać się będą na wszystkich napotkanych przystankach. Na pozostałym odcinku trasy zakres obowiązywania przystanków nie uległby zmianie.

Zmiana trasy linii E-9 nastąpi jednak dopiero po zakończeniu planowanej przebudowy ulicy Głębockiej, której elementem jest budowa nowej pętli autobusowej na ul. Głębockiej pomiędzy ul. Lewandów a Berensona – planowany termin zakończenia inwestycji to II połowa 2018 roku. Do tego czasu zarówno trasa podstawowa jak i częstotliwość kursowania linii E-9 pozostanie bez zmian.

Linia 176

Propozycja zakładała przekształcenie linii 176 w często kursującą linią dowożącą do komunikacji szynowej – pociągu i tramwaju, skrócenie jej trasy do przystanku BUDOWLANA, wraz ze znacznym zwiększeniem częstotliwości kursowania – co 10 minut w godzinach porannego szczytu, co 12 minut w godzinach popołudniowego szczytu oraz co 20 minut poza szczytem i w dni świąteczne.

W toku konsultacji pojawiła się duża liczba postulatów o utrzymanie bezpośredniego dojazdu z rejonu Choszczówki i Płud do placu Hallera w tym m.in. do przychodni znajdującej się przy ulicy Dąbrowszczaków. ZTM podjął więc decyzję o utrzymaniu obecnej trasy linii 176.

Z uwagi na brak odpowiedniej liczby taboru pozwalającej na zwiększenie częstotliwości kursowania linii na tak długiej trasie, konsekwencją utrzymania trasy z Choszczówki do placu Hallera jest pozostawienie obecnej częstotliwości kursowania tej linii.

110_176

Linia 204

Propozycja dotycząca tej linii zakładała pozostawienie bez zmian jej trasy, jednak miała ona kursować nieco częściej w godzinach popołudniowego szczytu. W związku z pojawianiem się możliwości powstania nowego połączenia z wykorzystaniem odcinka ulicy Daniszewskiej łączącego ul. Białołęcką z ul. Szlachecką, która ma powstać jeszcze w tym roku, tabor przeznaczony pierwotnie do zwiększenia częstotliwości kursowania linii 204 będzie wykorzystany do przedłużenia linii 334, która połączy zieloną Białołękę z liniami tramwajowymi na Żeraniu Wschodnim. W związku z tym obecnie częstotliwość kursowania linii 204 nie ulegnie zmianie, natomiast w przyszłości jej rozkład jazdy zostanie skoordynowany z nowym rozkładem jazdy linii 334 dojeżdżającej do Żerania Wschodniego.

106_204

Linia 334

W toku konsultacji społecznych pojawiło się bardzo wiele sugestii mieszkańców wschodniej Białołęki o utworzenie połączenia zielonej Białołęki z liniami tramwajowymi na Żeraniu Wschodnim. Taka możliwość powstanie wraz z wybudowaniem przez Dzielnicę Białołęka przedłużenia ulicy Daniszewskiej od ul. Szlacheckiej do ul. Białołęckiej, a także po wybudowaniu przez ZTM przystanku krańcowego dla autobusów w rejonie pętli tramwajowej Żerań Wschodni. Wstępnie planowany termin zakończenia tych inwestycji to 1.09.2017 roku. Po zakończeniu tych inwestycji ZTM planuje wydłużenie trasy linii 334 z obecnej pętli JURANDA ZE SPYCHOWA-SZKOŁA do nowej pętli ŻERAŃ WSCHODNI. Szczegółowa trasa:

OLESIN – Kobiałka – Mochtyńska – Ostródzka – Juranda ze Spychowa – Białołęcka – Daniszewska – Annopol – ŻERAŃ WSCHODNI

Częstotliwość kursowania: co 20 minut w godzinach szczytu i co 30 minut poza szczytem.

Linia zgodnie z postulatami mieszkańców Białołęki pozwoli na połączenie zielonej Białołęki, w tym rozbudowujących się osiedli przy ul. Białołęckiej oraz osiedla Regaty, z linią tramwajową na Żeraniu Wschodnim. Autobusy 334 kursować będą wyłącznie w dni powszednie.

105_334

Linia 152

Podczas konsultacji społecznych wielu mieszkańców zgłaszało potrzebę utworzenia linii autobusowej łączącej wschodnią i zachodnią część dzielnicy Białołęka, kursującą ulicą Cieślewskich.

W odpowiedzi na te wnioski ZTM planuje wydłużenie linii 152, której trasa obecnie kończy się na Białołęce Dworskiej. Część kursów tej linii w przyszłości pojedzie dalej m.in. przez ul. Cieślewskich i ul. Hemara do os. Derby. Szczegółowa trasa:

TARCHOMIN – Świętosławskiego – Świderska – Ćmielowska – Światowida (powrót Światowida – Świętosławskiego) – Modlińska – Klasyków – Bohaterów – Wałuszewska – Żyrardowska – Zegarynki – BIAŁOŁĘKA DWORSKA – Cieślewskich – Białołęcka – Hemara – Ostródzka – Berensona – Skarbka z Gór – OS. DERBY.

Częstotliwość kursowania: w godz. szczytu na pełnej trasie co 20 minut, godz. szczytu na trasie TARCHOMIN – BAŁOŁĘKA DWORSKA co 20 minut, (wspólny odcinek co 10 minut), poza szczytem i święto na pełnej trasie co 30 minut, poza szczytem i święto na trasie TARCHOMIN – BIAŁOŁĘKA DWORSKA co 30 minut, (wspólny odcinek – 15 minut).

Wydłużenie trasy linii 152 na wschodnią Białołękę będzie możliwe po przebudowie ulicy Cieślewskich, której termin nie jest obecnie znany, oraz po wybudowaniu połączenia ulicy Hemara do ul. Białołęckiej co Urząd Dzielnicy Białołęka planuje zrealizować w IV kwartale 2017 roku.

107_152

źródło: ztm.waw.pl

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ