Bilety dla rodzin wielodzietnych

Bilety dla rodzin wielodzietnych

0
PODZIEL SIĘ

Bilety dla rodzin wielodzietnych można uzyskać w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów ZTM po przedstawieniu stosownych dokumentów. […] Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są uczące się dzieci z rodzin, w których jest czworo i więcej dzieci, zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy, nie dłużej niż do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21. rok życia. Poprzez rodzinę należy rozumieć „osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące”. W związku z tym warunkiem jest, aby wymienione we wniosku osoby zamieszkiwały wspólnie pod jednym adresem w Warszawie”  informuje Zarząd Transportu Miejskiego. Szczegółowe informacje o bilecie i koniecznych dokumentach znajdują się na stronie: ztm.waw.pl.

Dzisiaj ponownie otwarty zostanie Punkt Obsługi Pasażerów na stacji Świętokrzyska (M2). Punkt znajduje się na wschodniej głowicy stacji metra Świętokrzyska (linii M2) w pawilonie handlowym 1011. Otwarty będzie od poniedziałku do piątku w godz. 1219.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ